Usługi

Usługi w zakresie kard i płac

Płace

przygotowywanie miesięcznych list płac, kalkulacja obciążeń na rzecz ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie oraz elektroniczna transmisja deklaracji do ZUS, przygotowanie dokumentacji o płacach i składkach ZUS dla pracowników. Przygotowywanie rocznych deklaracji o wpłatach dla ZUS oraz o dochodach i podatkach pracowników. Współpraca i wymiana informacji, sporządzanie opinii  w zakresie  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla klientów z różnych stron świata, współpracujących z nami  poprzez organizację Accounting Global Network AGN.

Kadry

według potrzeb klienta - przygotowanie i ewidencja wszelkich dokumentów związanych z personelem: akta personalne pracowników, dokumenty dla ZUS, dokumenty dla NFZ, informacje urlopowe, zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, zasiłki chorobowe, dokumentacja powypadkowa, dokumentacja odbytych szkoleń i inne dokumenty wymagane przepisami prawa pracy. Przygotowanie dokumentacji pracowniczej firm w likwidacji  w celu przekazania do archiwum.