Usługi

Usługi audytorskie

Audyt i inne usługi biegłego rewidenta

badanie ksiąg i sprawozdań finansowych spółek lokalnych z kapitałem polskim; badanie sprawozdań finansowych spółek córek i współpraca z audytorami wiodącymi z wielkiej czwórki, badającymi spółki  matki  w różnych krajach na świecie. Stały nadzór nad standingiem finansowym i realizacją budżetu spółek córek oraz  raportowanie do audytora wiodącego lub bezpośrednio do udziałowca spółki, na całym świecie. Due dilligence oraz wewnętrzne audyty ukierunkowane na wykrycie słabych punktów oraz usprawnienie i poprawy jakości kontroli wewnętrznych.