Usługi

Secretarial services

Secretarial services

dla klientów to: udostępnianie adresu na siedzibę firmy, prowadzenie sekretariatu, delegowanie członków zarządu, organizacja i reprezentowanie na Zgromadzeniach Wspólników, usługi sekretarskie.

Coraz częściej działalność, którą prowadzą nasi klienci nie wymaga posiadania pomieszczeń biurowych. Jednak każda firma musi mieć swój adres. Nie musicie Państwo w tym celu wynajmować kosztownych lokali. W ramach naszych usług udostępniamy Państwu adres, którym mogą się Państwo posługiwać dla celów prawnych i korespondencyjnych.

Oferujemy:

  • Adres siedziby spółki
  • Wynajęcie powierzchni biurowej
  • Przesyłanie korespondencji
  • Udostępnienie linii telefonicznej/faksowej 
  • Wynajem sal konferencyjnych na spotkania biznesowe
  • Pełna obsługa spotkań biznesowych
  • Hot-desk