Usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

wszelkie miesięczne i roczne rozliczenia podatków bezpośrednich i pośrednich,  podatków u źródła i od czynności cywilno-prawnych. Roczne rozliczenia podatków dla cudzoziemców. Przygotowanie opinii podatkowych i wniosków o interpretacje podatkowe. Reprezentowanie klientów przed  organami podatkowymi i skarbowymi; reprezentowanie klientów przed sądem w toku postępowania w sprawach podatkowych bądź zaskarżonych interpretacji podatkowych.

Optymalizacje podatkowe  osób prawnych wchodzących w skład struktur międzynarodowych oraz osób fizycznych rezydentów i nierezydentów. Opiniowanie wszelkich zagadnień podatkowych.