Usługi

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze

 to szeroki wachlarz usług, w ramach którego oferujemy: 

 • Konsultacje podatkowe,
 • Organizacja działu księgowości w siedzibie firmy klienta i wykonywanie usług księgowych przez pracowników Grupy BW,
 • Due dilligence, audyt prawidłowości i rzetelności wykonania zobowiązań umownych wspólników, w związku z procesem przekształcenia spółki  lub odsprzedaży  udziałów przez dotychczasowych wspólników,
 • Zakładanie firm i przedstawicielstw,
 • Postępowanie likwidacyjne i  delegowanie likwidatorów ,
 • Rejestracja podmiotów zagranicznych jako podatników podatku VAT w Polsce, reprezentowanie przed urzędem skarbowym,
 • Występowanie o zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych,
 • Konsultacje finansowe, rozliczanie projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 • Doradztwo w zakresie struktury finansowej firmy i pozyskiwania źródeł finansowania, podwyższanie kapitału,
 • Konsultacje w zakresie prawa pracy, funduszu socjalnego, przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę,
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia cudzoziemców w świetle prawa polskiego i międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przygotowanie rocznych rozliczeń podatku i deklaracji dla cudzoziemców (ex patów), rejestracja w ZUS i rozliczenia obciążeń na rzecz ZUS. Kalkulacje zaliczek i roczne rozliczanie podatku dochodowego Cudzoziemców  rezydujących w Polsce.