Usługi

Usługi księgowe

Usługi Księgowe 

prowadzenie ksiąg handlowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, przygotowanie raportów według standardów klienta lub standardów obowiązujących w grupie, do której spółka należy. Sporządzanie sprawozdań finansowych statutowych, dla banków oraz  na każde życzenie  klienta według standardów polskich i MSR.