Grupa BW

Zespół

Grzegorz Basiński (Członek Zarządu)

Biegły rewident oraz licencjonowany doradca podatkowy. Posiada ponad 7- letnie doświadczenie  w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów z różnych branż; przeprowadzał wiele badań na potrzeby audytorów wiodących z różnych krajów, w przypadku badania spółek w grupie kapitałowej. Posiada głęboką wiedzę w zakresie podatków, w tym międzynarodowych, a także bogate doświadczenie jako doradca podatkowy w postępowaniach podatkowych oraz w sądowych procesach  podatkowych gdzie reprezentuje klienta. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Alfred Przyłucki (Członek Zarządu)

Biegły rewident. Wykształcenie w zakresie finansów i podatków. Reprezentuje bardzo bogate doświadczenie w audycie spółek z każdego sektora gospodarczego oraz podmiotów należących do Skarbu Państwa. 

Barbara Saweljew  (Członek Rady Nadzorczej)

Biegły rewident. Wykształcenie w zakresie finansów i podatków. Wieloletnie doświadczenie w finansach i podatkach zdobyte w czasie pracy w firmach oraz jako szkoleniowiec. 

Teodozja Putra (Członek Rady Nadzorczej)

Biegły rewident. Wykształcenie w zakresie finansów i podatków. Wieloletnie doświadczenie w audycie i jako szkoleniowiec. 

Wiesław Redkiewicz (Członek Rady Nadzorczej)

Biegły rewident. Wykształcenie w zakresie finansów i podatków. Wieloletnie doświadczenie w audycie.

Monika Borysiak-Oprawko (Accounting Manager)

Aplikant na biegłego rewidenta. Jest managerem firmy Nord-Com Sp. z o.o. w Gdyni. Odpowiedzialna za współpracę z klientami z obszaru północnej Polski. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w spółkach z kapitałem zagranicznym,  głównie z branży morskiej oraz licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.