Grupa BW

Partnerzy

Teresa Brzozowska - Al Ahmad

Posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie finansów i zarządzania zdobyte na Uniwersytecie Warszawskim, uzupełnione studiami podyplomowymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ukończyła również różne międzynarodowe szkolenia z zakresu zarządzania finansami, międzynarodowych (IASC) i amerykańskich (GAAP) standardów rachunkowości itp. Równolegle do Edukacji i zdobywania doświadczenia w zakresie finansów i rachunkowości, zdobywała edukację w dziedzinie historii sztuki na UW. Po studiach, przez pięć lat przebywała poza Polską i zajmowała się pracą naukową z zakresu historii sztuki. Pracowała w Massey Fergusson, jako szef zakładu podwozi ciągników licencyjnych 7 lat, a następnie nadzorowała księgowość amerykańskiej spółki Westinghouse Electric (3 lata). Przez pięć lat pracowała w koncernie ABB w Warszawie jako dyrektor finansowy, w spółkach należących do koncernu. Praca w ABB okazała się najlepszym z możliwych w Polsce miejscem zdobywania  doświadczenia i wiedzy na najwyższym poziomie światowym, w zakresie nowoczesnych technik planowania i zarządzania finansami spółek. Od 2002 roku  jest partnerem w grupie spółek BW, którymi zarządza i rozwija ich działalność.


Pierre Wautelet

Jest Belgiem. Posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie finansów uzyskane na Uniwersytecie w Louvain, w Belgii. Przez pięć lat pracował w Zairze (Kongo), po czym dołączył do amerykańskiego koncernu Westinghouse Electric Corporation, gdzie pracował ponad 20 lat, jako dyrektor finansowy odpowiedzialny za światową strukturę finansową,  i operacje finansowe Westinghouse w ponad  40 krajach. Jest nadal konsultantem amerykańskiej grupy Viacom i dyrektorem wielu firm europejskich należących do koncernu.

W grupie BW jako Partner reprezentuje bezcenne doświadczenie w zakresie zarządzania, międzynarodowych podatków i finansów, dobrych praktyk handlowych i etyki biznesowej.