Grupa BW

BW Corporate Services

BW  Corporate Services S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka powstała 1999 roku pod n azwą Canal New Media; nabyta przez obecnych Partnerów, zmieniła  nazwę (na obecną)  i przedmiot działalności. Spółka świadczy usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego i prawnego, due dilligence, i inne usługi z zakresu doradztwa korporacyjnego. Nasi klienci - podmioty gospodarcze - mają siedzibę na terenie całej Polski, ale pochodzą również z całego świata, poprzez forum naszej przynależności do AGN. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie i kompleksową wiedzę merytoryczną w dziedzinie finansów, podatków i rachunkowości oraz swobodnie posługują się językami obcymi w kontaktach z naszymi klientami. Zatrudniamy biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Spółka posiada Oddział w Gdyni, Krakowie, Wrocławiu i Toruniu.