Grupa BW

BW Audyt

BW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka powstała w 1989 roku pod nazwą Mikro Sp. z o.o., jako jedna  z pierwszych firm w Warszawie, świadcząca usługi outsourcingowe. Po wielu latach biznesu w finansach, podatkach, audycie oraz przekształceniach własnościowych ostatecznie od 2007 roku, spółka  świadczy usługi tylko w zakresie audytu i usług pokrewnych. BW Audyt świadczy usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych sporządzonych  w oparciu o polskie prawo bilansowe, jak również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

BW Audyt została zakwalifikowana jako firma z Polski na niezależnego członka Międzynarodowej Organizacji Audytorów, Doradców Podatkowych i Ekspertów Finansowych AGN. Członkowstwo w tej organizacji zobowiązuje do utrzymywania standardów badania sprawozdań finansowych na najwyższym poziomie europejskim i światowym. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia XBRL- nowy język raportowania, który wkrótce stanie się obowiązkowy również w Polsce.

Spółka posiada Oddziały w Gdyni, Toruniu oraz we Wrocławiu, skąd obsługuje klientów z północnej, zachodniej i południowej Polski.

BW Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer wpisu  3225. Spółka zatrudnia  sześciu biegłych rewidentów, a współpracuje z kilkunastoma. Zatrudnia wielu aplikantów,  praktykantów i  prawników.

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.