Grupa BW

Nord Com

Nord Com Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni świadczy usługi przede wszystkim w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie i kompleksową wiedzę merytoryczną w dziedzinie rachunkowości, finansów i podatków oraz swobodnie posługują się językami obcymi. Firma powstała w 1989 roku i uczestniczyła w restrukturyzacji podmiotów administracji państwowej. Obecnie na rzecz naszych klientów w zakresie wyżej wymienionych usług pracują oprócz księgowych również biegli rewidenci i doradcy podatkowi.