Aktualności

Duże zmiany w procedurze jednego okienka od 1 grudnia 2014 roku 
Od 1 grudnia 2014 roku nastąpią duże zmiany w procedurze jednego okienka. Według nowych zasad do sądu rejestrowego podmiot składać będzie wyłącznie wniosek o wpis lub zmianę wpisu w KRS. Po dokonaniu wpisu dane objęte jego treścią będą przekazywane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz do rejestr REGON. Dane do ZUS trafiać będą dopiero z CRP KEP. Dane nie objęte wpisem do KRS, tzw. dane uzupełniające potrzebne urzędom skarbowym, statystycznym czy ZUS wnioskodawcy będą przekazywać do urzędu skarbowego na jednym formularzu.