Aktualności

Do 30-09-2014 należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowyZgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2013 należy udzielić pracownikowi do 30 września 2014 roku.
Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu w tym terminie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i zagrożone jest karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł.